Успешно реализирана дарителска кампания

След избирането на председател на БСП Кюстендил Изпълнителното бюро на ОбС на БСП – Кюстендил проведе две заседания. освен разпределение на отговорностите членовете на оперативния орган разгледа въпросите за провеждането на предстоящия пряк вътрешнопартиен за председател на БСП.

Обсъдена беше и финализираната успешно дарителска кампания за закупуване на интензивен респиратор на МБАЛ“Никола Василиев“ – Кюстендил. Общинската организация беше в основата на инициативата. Изготвен е и план за работа на организацията през втората половина на годината, уточнени правила за работа, както и разпределение по утвърдени комисии.

Фейсбук на БСП