ОбС на БСП Кюстендил - офис
Председател на Общински съвет - РОСЕН РАДЕНКОВ
Партиен клуб гр. Кюстендил, 2500,ул."Патриарх Евтимий" №3
Кюстендил
КН 2500
България
Председател: 0898574445, офис 0879155106