Очаква ли се да има недостиг на питейна вода на територията на Община Кюстендил?

Общинските съветници от БСП Кюстендил канят управителят на ДП „Кюстендилска вода“ ЕООД на предстоящото заседание през месец февруари 2020 година на Общински съвет - .
 
Те настояват за отговори на въпроси свързани с недостига на вода в отделни квартали на Кюстендил.
 
В писмото изпратено и до медиите пише:

"По повод недостига на питейна вода в жилищните квартали Запад, Осогово и Могилата в гр. Кюстендил през второто полугодие на 2019 г. имаше воден режим. В тази насока предвид и липсата на снеговалежи през настоящият зимен сезон, жителите на общината с основание се тревожат да не се озовем в ситуация наподобяваща тази на гр. Перник.

Ето защо Ви каним да информирате нас и жителите на община Кюстендил за следното:


Очаква ли се да има недостиг на питейна вода на територията на Община Кюстендил?

Ако отговорът по предходният въпрос е ДА, Ви моля да ни кажете по какъв начин предвиждате да бъдат решени тези проблеми?
Какви бяха причините в горепосочените квартали да са с режим на водата?
Какво е състоянието на изградения преди около 30 г. авариен водопровод – Скакавица, защо същият не се ползва, както и ако в случая е налице извършване на умишленото му увреждане, потърсена ли е отговорност и установени ли са виновни за това лица?
 В случай, че по предходният въпрос пр. 2 отговорът е ДА, то същият подлежи ли на възстановяване и колко би струвало?"

Фейсбук на БСП