Отстояваме принципите на честност и демократичност в изборния процес

Първата среща на кюстендилската Общинска избирателна комисия (ОИК) с кандидат за кмет на община Кюстендил се проведе на 11 октомври 2019 година.

Срещата бе инициирана от Здравко Милев, кандидат за кмет на Кюстендил.

Председателят на ОИК г-н Механджийски обясни, че Комисията работи по Изборния кодекс, че разглежда жалби и сигнали за нарушения на изборния процес. Два пъти той подчерта, че никой до сега не е искал такива срещи и той самият не разбира смисъла й.

„Смисълът на срещата е да се запознаем с Вас“, каза Катя Михайлова от екипа на Здравко Милев. „Бихме искали да обсъдим кампанията до тук и спазването на нормите на Изборния кодекс при провеждането й. Екипът на Здравко Милев работи и настоява за честни и демократични избори, а ОИК е институцията, която трябва да гарантира тяхната честност и демократичност“.

Михайлова анонсира, че са подготвили конкретни въпроси, които искат да обсъдят с Комисията, включително и проблеми, които кюстендилци споделят по повод честността в провеждането на предизборната кампания. Г-н Механджийски насърчи подаването на жалби и сигнали, по които Комисията да се произнесе и подчерта, че това е начинът да се говори с Комисията.

 

 

 

 

 

 

 

Ето и 9-те подготвени въпроса:

1. ОИК ще създаде ли работни групи от специалисти експерти по чл.78 от Изборния кодекс, за да подпомогне експертно дейността си или ще разчита само на собствената си компетентност?

2. Има ли практика представители на кандидатите, застъпници, наблюдатели и представители на медиите да присъстват на заседанията на Комисията, съгласно чл.85 ал.1, т.10, за да се повиши прозрачността при вземането на решения в изборния процес?

3. Къде ОИК публикува решенията си? Освен на интернет страницата си е длъжна да ги постави на общодостъпно място в сградата, в която се помещава, според чл.87, ал.2. Къде е това място?

4. Кога ОИК планува да проведе обучение на членовете на СИК по чл.87, ал.1, т.4? Може ли наши представители застъпници, наблюдатели, журналисти да присъстват на обучителните семинари?

5. Осигурени ли са необходимите условия за гласуване на хора с увреждания, съгласно чл.87, ал.1, т.11?

6. Как осъществяват контрол върху провеждането на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги по чл.87, ал.1, т.19?

7. Гражданите на Кюстендил и в тази кметска кампания забелязват плакати на един от кандидатите по витрините на търговски обекти и заведения в града. Говори се, че обектите са общинска собственост, дадени под наем. Говори се за натиск от страна на кандидата върху наемателите. Как бихте коментирали това?

8. Кюстендилци ни съобщават, че получават туристическа брошура за града, изготвена с общински ресурси като предизборен агитационен материал от един от кандидатите. Как гледате на това? Има ли нарушение на Изборния кодекс, ако кандидат използва за своята агитация материали, изработени с финансови средства от бюджета на общината и предназначени за представяне и реклама на общината?

9. До нас достигна и информация, че бившият кмет на Кюстендил, понастоящем кандидат за кмет, провежда предизборни срещи в кметския кабинет. Това значи ли, че той употребява общински ресурс за целите на своята предизборна кампания? Какво ОИК може да направи, за да превентира и преустанови подобни практики?

„Очакваме отговорите от ОИК“, каза Здравко Милев, кандидат за кмет на Кюстендил.

„Надявахме се, че в обстановка на доброжелателност и гостоприемство от страна на комисията ще можем да обсъдим проблемите. Но не стана точно така. Може би комисията предпочита да водим диалог чрез медиите. Ще продължим да задаваме въпроси, за да сме сигурни, че кметските избори този път ще са честни, че няма да бъде фалшифициран вота на гражданите“.